VILKA VI ÄR

Lustgården Ersnäs AB är det företag som äger och driver Ralph Lundstengården i Ersnäs.

Vår webbplatsadress är: http://www.ralph-lundstengarden.com.

Vi värnar om din personliga integritet. Det innebär att vi är öppna med vad vi gör med dina personuppgifter, att vi inte säljer dina personuppgifter till andra företag och att vi följer gällande lagar och regler kring hantering av personuppgifter.
I efterföljande text benämns användaren av webbplatsen som ”kunden/dig/du”, www.ralph-lundstengarden.com som ”webbplatsen” och Ralph Lundstengården som ”vi”.

PERSONUPPGIFTER

Vilken typ av personuppgift vi behandlar och lagrar beror på vilken typ av kontakt vi har med dig samt vilken tjänst och eller vara du köper av oss. Det kan även finnas andra anledningar som marknadsföring och analys av vår webbplats www.ralph-lundstengarden.com.

Kunddata
Vi behandlar och lagrar personuppgifter som är kopplat till den tjänst och/eller vara du köper av oss – t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer. Det kan även vara annan information som du frivilligt lämnar till oss.
Exakt vilket personuppgift som behandlas och lagras i ditt fall beror på vilken typ av tjänst och/eller vara du köper av oss.

Trafikdata
Den trafikdata vi behandlar och lagrar är direkt kopplad till vår webbplats www.ralph-lundstengarden.com. Det kan t.ex. vara data som du skickar via webbplatsens formulär samt data som visar oss hur vår webbplats används.
Vi samlar inte in någon data via tjänster som Google analytics.

Marknadsföring
De personuppgifter som används i marknadsföringssyften är endast de du har gett oss tillstånd att behandla, publicera och lagra i detta syfte. Det kan t.ex. vara foton och/eller film på dig under ett event på Ralph Lundstengården, tillsammans med ditt namn, röst och ev citat från dig.
Du har alltid rätt att få se fotot/filmen samt godkänna syftet med publiceringen.
Godkännande sker muntligen direkt på plats och kan återkallas om du kontaktar oss.

Vi marknadsför oss på vår egen samt andras webbplatser, sociala medier, digitala annonser, tryckta medier samt på Ralph Lundstengården.
Personuppgifter som används till detta ska ha ett frivilligt samtycke från personen i fråga.

Vi använder oss inte av sk remarketing.

Rättslig användning
Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.

Vi kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till obehöriga, sälja dem vidare eller använda dem till annat än det vi och personen i fråga har kommit överens om vid tillfället för köp av vara och/eller tjänst alternativt marknadsföring.

Inbäddad innehåll
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Syften

Vi behandlar dina personuppgifter för olika syften.

Avtal
Vid bokning av arrangemang och/eller deltagande i event på gården som kräver bokning kommer vi att spara de kontaktuppgifter och den information som behövs för att fullfölja tjänsten och beställningen.

Kundkontakt
Vi behandlar och lagrar endast den information du har skickat och/eller lämnat till oss för syftet att upprätthålla kontakten med dig.
Kontaktvägar kan t.ex. vara om du ringer, skickar oss epost/post, skickar oss ett meddelande via formuläret på vår hemsida/webbplats eller besöker gården.

Information som lämnas via vårt kontaktformulär på webbplatsen kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost. Informationen skickas sedan vidare till epost-adressen kristina@ralph-lundstengarden.com.
Syftet med detta är att upprätthålla en smidigt kontaktväg med oss.

Analys
Vi samlar inte in trafikdata via tjänster som Google analytics.
Vi använder oss inte av sk remarketing.

Marknadsföring
Om vi har ditt frivilliga samtycke till behandling, publicering och lagring av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kommer vi att använda dem på t.ex. vår webbplats, sociala- digitala och tryckta medier samt andra webbplatser där vi marknadsför oss. Syftet med användningen kan vara att berätta om en händelse, dela besökarens upplevelse, inspirera samt berätta mer om gårdens utbud och möjligheter osv
Vilka personuppgifter som behandlas, publiceras och lagras får du alltid information om vid insamlandet OM dina personuppgifter används till detta.
Exempel på personuppgifter som kan användas är:
Ett foto/film på dig när du besöker vår gård, ditt namn, ev citat från dig, din röst om det är en videoinspelning etc.
Du har alltid rätt att få se fotot/filmen samt godkänna syftet med publiceringen. Godkännande sker muntligen direkt på plats och kan återkallas om du kontaktar oss. Vi kan ej lova att det som har publicerats kan raderas då tryckta medier ej kan justeras lika “enkelt” som digitala medier.

Vi kommer aldrig att sälja vidare de personuppgifter du lämnar till oss.

Radera och justera

Du har rätt att få en kopia på alla dina personuppgifter samt få felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig själv rättade i den mån det går att rätta och/eller justera.
I de flesta fall har du även rätt att få dina personuppgifter raderade från vår lagring. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa-, legala- och/eller säkerhetsändamål.

Kontakta Ralph Lundstengården om du vill veta mer eller förändra vår lagring av dina personuppgifter.

Lagring

Personuppgifter som används för kontakt med kund och/eller besökare lagras under den tid vi har kontakt och max 2 år från senaste kontakten med oss. Detta ser vi som en service till våra kunder då vi lättare kan se vad vi har kommit överens om. Anledningen till att vi sparar uppgifterna i max 2 år är för att en del arrangemang bokas långt i förväg.
Personuppgifter kan komma att raderas snabbare än så om vi anser att lagringen inte är nödvändig.
Elektroniska meddelande lagras i Ralph Lundstengårdens epost-klient och dator.
Fysisk dokumentation lagras på Ralph Lundstengården.

Personuppgifter som vi har fått tillåtelse till att använda i marknadsföringssyften lagras för den tid de anses aktuella och representativa för Ralph Lundstengården.
De lagras i vår dator, hos de vi köper marknadsföringstjänster av samt på de digitala och sociala medier som de finns uppladdade på.

Personuppgifter som behandlas och lagras för bokföring ska lagras i sju år enligt gällande lagstiftning.
För rättsliga förpliktelser följer vi gällande lagstiftning.

Dela personuppgifter
Vi delar dina personuppgifter med de företag som tillhandahåller våra betalningslösningar, digitala- och marknadsföringsrelaterade tjänster åt oss.
Tjänsteföretagen får endast behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla den tjänst vi har med dem dvs de får ej använda personuppgifter till egna syften.
Exempel:
När du kontaktar oss via formuläret på vår webbplats så skickas de personuppgifter och den information du fyller i elektroniskt (via wordpresstillägget “Formidable Forms”) till kristina@ralph-lundstengarden.com
När du kontaktar oss via sociala medier ber vi dig att aldrig lämna ut mer personuppgifter än det behövs. Vi ser helst att du kontaktar oss via e-post eller telefon om fler personuppgifter än ditt namn behövs. Detta för att vi inte kan säkerställa att obehöriga får tillgång till dina personuppgifter om du lämnar ut dem via t.ex. sociala medier.

Integritetspolicyn senast uppdaterad 2022-12-19

Kontaktuppgifter

Kristina Holmberg
Ralph Lundstengården
Tel: 0920-310 54
Mobil: 070-393 25 53
Epost: kristina@ralph-lundstengarden.com
Adress: Ersnäsvägen 83, 975 92 Luleå